Ungdomsskolen - 10.klasseskolens

Dag & skoletilbud  ( DASK)

Efterfølgende beskrives Ungdomsskolens – Dag og skoletilbud. Tilbudet er et integreret skole og dagtilbud som foregår i egen bygning med separate lokaler tilhørende 10. klasseskolen på Vibegårdsvej 5, Rønne. Dag & skoletilbudet kan benytte sig af alle 10. klasseskolens faciliteter.

Målgruppe

Børn og unge i alderen 13-18 år som ikke har kunnet følge et skoletilbud, herunder specialskoletilbud – ej heller med specialpædagogisk bistand. Målgruppen har typisk en psykiatrisk diagnose som også ligger til grund for deres vanskeligheder. Målgruppen kan aldersmæssigt udvides ved behov.

Visitation

Der kræves visitation til tilbuddet fra Myndighed og tilsyn, Center for Børn og Familie, idet der er tale om dagbehandling, hvor undervisning tilbydes i forbindelse med behandlingen.

Hvem er vi?

Ungdomsskolen omfatter, 10. klasseskolen, samt tilhørende tilbud. Personalet på 10. klasseskolen, som er en del af Ungdomsskolen, har en omfattende erfaring med specialskoleområdet, elever med diagnoser, samt social og faglig inklusion. 10. klasseskolen har egen psykolog, uddannet terapeut, socialrådgiver, UU-vejledere tilknyttet, samt et tæt samarbejde med Bornholms øvrige folkeskoler og ungdomsuddannelser. 10. klasseskolen har desforuden en bred vifte af undervisningstilbud både inden for normalområdet og specialklasseområdet som giver muligheder for en trinvis inklusion til mere normale skoletilbud.

Formål med inklusionsindsatsen

Formålet med Ungdomsskolen Dag & Skoletilbud er; at unge mellem 13-18 år som ikke har kunnet følge et normalt skoletilbud – via Ungdomsskolens – Dag og skoletilbud opnår sociale og faglige kompetencer og endelig inkluderes i et aldersrelevant skoletilbud - når det er muligt. Samtidig at den unge inkluderes i et børne og ungdomsliv og udvikler sig som individ.

Indhold

    Mulighed for individuelle samtaler med psykolog, for den unge og forældre – muligheder for kognitive test eller faglig screening

 Mulighed for udredning på Bornholms KommunikationsCenter for eksempelvis læsevanskeligheder

 Skoleundervisning ved specialundervisningslærere og pædagoger, eventuelle praktikforløb og klargøring til aldersvarende klassetrin

 Udarbejdning af inklusionsplan og/eller uddannelsesplan for den unge

 Assistance ved alle relevante netværksmøder

Socialtræning – med målet at blive inkluderet i et børne- eller ungdomsliv, herunder et alderssvarende skoletilbud

 Aktiviteter ud af huset og tilbud om kulturelle og sociale oplevelser

 Adgang til flere faciliteter: Musikstudie og musiklokale, billedkunst og medieproduktion, undervisningslokaler med Smartboard, kreativt lokale og samtalerum

 MorgenmadsCafe hver dag kl. 7.45-8.30

 Gratis frugtordning hver dag kl. 10.00

 Fælles frokost hver dag

Forældretilbud: Eventuel iværksættelse af familieterapi gennem FCB, individuelle samtaler med socialrådgiver, psykolog eller uddannelsesvejleder