Ungdomsskoleleder

Groa Vinterberg Nissen

Direkte tlf : 5692 3273
Mobil 3018 1743
email: Groa.Vinterberg.Nissen@(if you can see this please update your browser)brk.dk

 

 

Sekretær

Inge Hee

Direkte tlf  5692 3446
Mobil 3018 1765
e-mail: Inge.hee@(if you can see this please update your browser)brk.dk

 

 

Vigtige numre

SE/CVR nr 26696348

Ungdomsskolens EAN nr. :

5798 0099 47734  Bornholms Ungdomsskole
5798 0099 47741  Afdeling Dybdal
5798 0099 47765  Afdeling Nexø
5798 0099 47772  Afdeling Klemensker
5798 0099 47789  Afdeling Rønne

Bank 4720 1010409

Login til Medarbejder Info

Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og password her for at logge ind på websitet:
Log ind

Leder afd.  Klemensker

Henning Kristiansen
direkte tlf 5692 3470
Mobil tlf: 3018 1775
mail: Henning.Kristiansen@(if you can see this please update your browser)brk.dk

Leder afd. Nexø og Rønne

Tom Knudsen
Direkte tlf: 5692 3460
Mobil tlf: 3018 1769
mail: Tom.Knudsen@(if you can see this please update your browser)brk.dk

Pædagogisk medhjælp

Jan Jensen
Direkte tlf 56923469
Mobil tlf: 2482 9951
Mail: JanJensen@(if you can see this please update your browser)brk.dk

Leder 10.klasseskolen

Bent Nørregaard
Direkte tlf 5692 3476
Mobil tlf: 3018 04 03
Mail: Bent.Noerregaard@(if you can see this please update your browser)brk.dk

Sekretær 10.klasseskolen

Hanne Kjøller
Direkte tlf 5692 3277
Mail: Hanne.Kjoeller@(if you can see this please update your browser)brk.dk

Heidi Sonne Sørensen
Direkte tlf 5692 3278
Mail: Heidi.Sonne.Soerensen@(if you can see this please update your browser)brk.dk

 

 

 

 

Bestyrelsen

Det er ungdomsskolebestyrelsens opgave at medvirke til, at de unge på Bornholm får et godt tilbud om undervisning, klub- og anden fritidsvirksomhed.

Tilbudets omfang afhænger af det budget, ungdomsskolen får af vore politikere.

Bestyrelsen er sammensat af :
2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.
Inge Munch
Peter Andersen
1 forældre rep. fra Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.
Jon Madsen
1 forældrerep. fra 10. klasseskolen.
Claus Lind
1 rep. fra Jobcentret/Ungeporten.
Gitte Hagelskjær Svart
1 rep. fra Campus.
Klaus Kristiansen
1 rep fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.
Mette Dich
1 rep fra LO
Henning Pedersen
1 rep. fra DA.
Kurt Sjøholm
2 medarbejder rep.
Mette Thomsen 10. klasseskolen
Inge Hee, Ungdomsskolen
2 elevrep.
10. klasseskolen
Ungdomsskolen
Sekretær i bestyrelsen
Ungdomsskoleleder Groa Vinterberg Nissen

 

http://www.brk.dk/ungdomsskolen